korkuluk

Saldırması kolay olsun diye karşı tarafın yaklaşımını hatalı bir şekilde resmedip, eleştirilerinizi bu hayali resme yönelttiniz!


Mantık hataları akıl yürütme sürecimizdeki kusurlardan kaynaklanır ve gerek politikacılar gerekse medya tarafından insanları yanıltmak için sıklıkla kullanılır. Uyanık olun!

Başkalarını da uyandırın!