yanılgı argümanı

Yanlış bir şekilde savunulan veya savunulurken mantık yanılgısına düşülen bir iddianın hepten yanlış olduğunu öne sürdünüz!

(İng. the fallacy fallacy)
Bir görüş, taraftarlarının onu nasıl savunduğuna bağımlı olmaksızın doğru veya hatalı olabilir. Yanlış bir şekilde savunulan veya savunulurken mantık yanılgısına düşülen iddialar, onu savunan kişinin kullandığı ikna yönteminden veya gerekçelerinden bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Doğrusu, iddiayı savunan kişiye değil, iddianın kendisine bakmaktır. Mantık yanılgılarını çok iyi biliyor olabilirsiniz ama bu türünü de unutmayın; ukalalık yapmaya çalışırken bir başka yanılgıya düşmeyin! :)

Örnekler

Çiğdem: “Son zamanlarda birçok insan hazır gıdalardan uzak duruyor; artık eskisi gibi popüler değil.
Demek ki hazır gıdalar sağlıksız.”
Deniz: “Üzgünüm Çiğdem ama burada resmen popülerlik yanılgısına düşüyorsun.
Demek ki hazır gıdalar yemek gayet sağlıklı.”
Sırf popüler olduğu için belli bir beslenme şekline uymak ne kadar saçmaysa; bunu söyleyen kişinin yanıltıcı bir gerekçe -popüler olması- sunmasından yola çıkarak öneriyi hepten yanlış saymak da bir o kadar hatalıdır. Burada önemsenmesi gereken tek konu, hazır gıdaların gerçekten sağlıksız olup olmadığıdır.