korkuluk

Saldırması kolay olsun diye karşı tarafın yaklaşımını hatalı bir şekilde resmedip, eleştirilerinizi bu hayali resme yönelttiniz!

(İng. strawman)
Bu yanılgı türü, karşı çıkılan argümanın yerine onun hatalı bir versiyonu konduğu için bu ismi almıştır; gerçek olmayan bir şeye -bir korkuluğa- saldırmaya benzer. Karşıt iddianın yanlış aksettirilmesi taktiğine dayanır; rakibin aslında hiç söylemediği bir şey söyleniyormuş gibi gösterilir, gerçek iddiası çarpıtılır veya aşırı basitleştirilir. Karşıt iddia bu yolla dinleyicilerin gözünde abes ve sevimsiz bir hale getirilerek (çoğu zaman da bilinçli olarak) zayıflatılmış olur; üstelik onu çürütmek adına hiçbir gerçek önerme yapılmaksızın! Korkuluk argümanları, akılcı ve dürüst bir tartışma ortamını imkansız kılar.

Örnekler

“Evrim kuramı insanların maymundan geldiğini söyler ama hiçbir maymunun bir insan bebek doğurduğu görülmemiştir. Demek ki evrim kuramı geçersizdir.”

Burada bir değil, iki tane korkuluk argümanı vardır. Birincisi, evrim kuramı insanların maymundan geldiğini söylemez; maymunlarla -ve tabii ki tüm diğer canlılarla- milyonlarca yıl önce yaşamış ortak bir ataya sahip olduğumuzu söyler. İkincisi, evrim kuramı yakın akraba olan türlerin birbirinin yavrularını doğuracağını da söylemez.

Bilgi için bkz. Maymundan geliyorsak, neden hala maymunlar var?