orta yol

İki zıt argüman birbiriyle çatışıyor diye, doğru olanın bu ikisi arasında bir yerde olması gerektiğini varsaydınız!

(İng. middle ground)
Doğru, gerçekten de çoğu zaman iki uç argümanın arasında bir yerde olabilir. Ama bunun bizi yanlı düşünmeye itmemesi gerekir. Bazen bir şey basitçe yanlıştır, “yarı yanlış olsun, yarı doğru” şeklindeki bir yaklaşım bu gerçeği değiştirmez.

Örnekler

Çağan: “Aşılar çocuklarda otizme neden oluyor!”
Melis: “Bu iddia bilimsel çalışmalarla defalarca çürütüldü ve destekleyen hiçbir bilimsel veri yok!”
Oğuz: “Tamam ya, tartışmayın... Gelin, ‘Aşılar otizm vakalarının hepsine değil, bazılarına neden oluyor’ deyip anlaşalım.”