hatalı ikilem

Bir fikir veya olguya ilişkin birçok olasılık mevcutken, sadece iki zıt olasılığın (ya siyahtır ya beyaz!) mümkün olduğunu varsaydınız.

(İng. false dichotomy, false dilemma, black-or-white)
Bazen tartışmayı öyle bir resmederiz ki, bizimkinin dışındaki tüm argümanların tek bir kapıya çıkacağı varsayımında bulunuruz. Oysa bizim siyah/beyaz veya 0/1 olarak resmettiğimiz durum, bu iki koşuldan çok daha fazla alternatif barındırıyor olabilir. Argümanları bu yanıltıcı resim üzerinden inşa etmek, mantıklı ve dürüst bir tartışmayı imkansız hale getirebilir.

Örnekler

“Yeni yürürlüğe koyduğumuz yasaya karşı çıkan herkes birer vatan hainidir!”
Bir yasa karşısında fikir sahibi kimselerin takınabileceği tutumlar, makul vatandaş olup yasayı bütünüyle kabul etmek veya vatan haini olup itiraz etmekten ibaret değildir.