doğaya yönelim

Bir durumun ‘doğal’ olduğunu ileri sürerek onun geçerli, haklı, kaçınılmaz, iyi veya ideal olduğunu iddia ettiniz!

(İng. appeal to nature)
Doğada var olan ve doğal olarak gerçekleşen bir olguyu, “olması gerekenmiş” gibi sunma hatasıdır. ‘Doğal’ olan bazı şeylerin aynı zamanda da ‘iyi’ olduğu yönündeki kabul, görüşlerimizi taraflı hale getirebilir. Oysa doğallığın kendisi bir şeyi iyi veya kötü yapmaz. Örneğin hastalıklardan ölmek doğaldır, ama bu onun iyi olduğu anlamına gelmez. Kanserin veya salgın hastalıkların doğal olması, onları iyi veya doğru yapmaz.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Doğaya Yönelim Safsatası

Örnekler

“İlaç firmalarının ürettiği antibiyotik, ağrı kesici, tansiyon ilacı vb. ilaçlar doğal değildir. Çeşitli otlardan elde edilen iksirler ve karışımlar ise doğaldır. Sakın ilaç kullanmayın.”
Bu ilaçlar insanları hastalıklardan korumak amacıyla üretilir ve işe yarayıp yaramadıkları, tamamen hastalık üzerindeki etkilerine bakılarak çıkarsanır. Doğal olanların mutlaka faydalı olduğu çıkarımını yapamadığımız gibi, bu ilaçların doğal olmamaları da faydalı olmadıkları anlamına gelmez.
“Normal doğum doğaldır, o yüzden sezaryen kötüdür.”
Normal doğum sırasında ölen birçok kadın vardır; gerekli durumlarda -ki buna doktoru karar verir- sezaryen yapılmazsa anne adayı kaybedilir. Normal doğumun doğal olması, onun her zaman iyi sonuç vereceği anlamına gelmez.
“Doğada en güçlü ve uyumlu olan canlılar hayatta kalır; yani zayıf ve çevresine uyumsuz olan canlıların yok olması doğaldır. Demek ki zayıf ve güçsüzleri yok etmeliyiz!”
Doğada işlerin böyle yürüyor olması, ahlaki bir dayanak olarak kabul edilemez.

Not: Sosyal darvinizmden farklı olan Darwin'in evrim kuramı, bunun sadece doğanın bir gerçeği olduğunu söyler; böyle olmasının iyi veya doğru veya gerekli olduğunu değil. Daha fazlası için bkz. Evrim, sosyal darvinizme yol açmaz mı?